O FIRMĚ 

Praxe v oboru 30+

Práce v oboru po ukončeném vzdělání FAST VUT Brno v roce 1988.

Spolupráce s architektem

Ing. arch. Mudruňkou

Podrobná dokumentace

Projekty jsou prováděny na PC v DataCadu a ArchiCADu.

Pečlivost a spolehlivost

Projektování zejména RD je obor, který mne opravdu baví, a proto Vám věnuji                     veškerou maximální péči.

Informace o firmě

Samostatná projekční kancelář vznikla v roce 1997. Firma se zabývá především projektováním, provádění dozorů (TDI), odborného vedení realizace staveb, inženýrskou činností a v neposlední řadě i pojišťováním a to nejen staveb pro Generali Českou pojišťovnu a.s. 

Firma má pojištění profesní odpovědnosti na 2,0 miliony Kč u pojišťovny Generali České a.s. Dále přes ČKAIT je pojištěna u ČSOB, a.s. na 250 tisíc Kč.

Informace o Ing. Pavlu Aujeském

Nejvyšší ukončené vzdělání FAST VUT Brno v roce 1988. 

Od roku 1989 Pozemní stavby Pardubice. 

Od roku 1992 jako OSVČ, stavební dozory a projektování v oboru pozemní stavby pro jednotlivé převážně soukromé projekční kanceláře.

Osvědčení o autorizaci bylo uděleno 14. 3. 1997 - autorizace v oboru pozemní stavby.

Osvědčení o zápisu do registru pojišťovacích zprostředkovatelů vydáno dne 8. 4. 2005.